top of page

Tài liệu tổng hợp trùn quế

Cuốn sách này chứa đựng tất cả những điều mà bạn thực sự cần biết để đạt được những lợi ích tuyệt vời từ trùn quế

Nguyễn Văn Sang- Giám đốc công ty Trùn Quế Củ Chi

Nội dung 

Chương 1: TRÙN QUẾ VÀ CÁC TÁC DỤNG CỦA TRÙN QUẾ.

  1. TRÙN QUẾ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA TRÙN QUẾ

  2. TÁC DỤNG CỦA TRÙN QUẾ

  3. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRIỂN VỌNG VỮNG CHẮC CỦA NGHÊ NUÔI VÀ CHẾ BIẾN TRÙN QUẾ​

tai-lieu-tong-hop-trun-que.jpg
trun-qu-cu-chi-nuoi-trun.jpg

Nội dung

Chương 2: MÔ HÌNH VÀ KĨ THUẬT NUÔI TRÙN QUẾ

I. CÁC MÔ HÌNH NUÔI TRÙN QUẾ 1. Nuôi trong khay chậu

2. Nuôi trên đồng ruộng có mái che

3. Nuôi trên đồng ruộng không có mái che

4. Nuôi trong nhà với quy mô công nghiệp và bán công nghiệp

II. YÊU CẦU VỚI NUÔI TRÙN QUẾ

1. Về người nuôi

2. Về chuồng trại nuôi

3. Về chất nền

4. Về nhiêt độ

5. Về độ ẩm

6. Về ánh sáng

7. Về không khí

8. Về thức ăn

Nội dung

III. KỸ THUẬT NUÔI TRÙN QUẾ
1. Chuẩn bị khu nuôi Trùn
2. Chuẩn bị thức ăn
3. Kỹ thuật chăm sóc - nuôi dưỡng
a. Các yếu tố cần lưu ý:
* Nhiệt độ
* Độ ẩm
* Độ chiếu sáng
* Không khí
* Độ pH
b. Chăm sóc - nuôi dưỡng
* Khối lượng chất nền ban đầu
* Thả giống
* Cho ăn và chăm sóc
* Tưới nước
* Chống nóng, lạnh
* Chống thiên địch
4. Kỹ thuật thu hoạch
5. Kỹ thuật vận chuyển

nuoi-trun-que.jpg
Hego-tang-mien-dich-kich-thich-tieu-hoa-

Nội dung

Chương 3: ỨNG DỤNG TRÙN QUẾ VÀ PHÂN TRÙN QUẾ

  1. MÔ HÌNH VAC CẢI TIẾN 

  2. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TƯƠNG ĐỐI THÀNH CÔNG

  3. NHỮNG KẾT QUẢ ỨNG DỤNG TRÙN QUẾ VÀ PHÂN TRÙN QUẾ

bottom of page