top of page

馃 Vi Sinh V岷璽: "Ch矛a Kh贸a V脿ng" 馃攽 Cho M么i Tr瓢峄漬g Ao Nu么i T么m B峄乶 V峄痭g聽馃

B岷 c贸 bi岷縯 r岷眓g,聽trong th岷 gi峄沬 nh峄 b茅 d瓢峄沬 n瓢峄沜 c峄 ao nu么i t么m,聽c贸 m峄檛 "膽峄檌 qu芒n" h霉ng h岷璾 膽ang ng脿y 膽锚m l脿m vi峄嘽 kh么ng ng峄玭g ngh峄 膽峄 gi峄 cho m么i tr瓢峄漬g lu么n trong l脿nh v脿 t么m c谩 kh峄廵 m岷h?聽膼贸 ch铆nh l脿 c谩c vi sinh v岷璽!聽鉁


T岷 Sao Vi Sinh V岷璽 L岷 Quan Tr峄峮g 膼岷縩 Th岷?聽馃

 • Ph芒n h峄 ch岷 th岷 h峄痷 c啤:聽鈾伙笍 Ch煤ng l脿 nh峄痭g "c么ng nh芒n v峄 sinh" chuy锚n nghi峄噋,聽gi煤p ph芒n h峄 th峄ヽ 膬n th峄玜,聽ph芒n t么m,聽x谩c t岷...聽th脿nh c谩c ch岷 v么 h岷,聽ng膬n ng峄玜 么 nhi峄卪 n瓢峄沜.

 • C岷 thi峄噉 ch岷 l瓢峄g n瓢峄沜:馃挧 Vi sinh v岷璽 c贸 l峄 gi煤p c芒n b岷眓g h峄 sinh th谩i trong ao,聽gi岷 thi峄僽 c谩c ch岷 膽峄檆 h岷 nh瓢 amoniac,聽nitrite,聽H2S...聽t岷 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g l媒 t瓢峄焠g cho t么m.

 • T膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho t么m:聽馃挭 M峄檛 s峄 lo岷 vi sinh v岷璽 c貌n s岷 xu岷 ra c谩c ch岷 kh谩ng sinh t峄 nhi锚n,聽gi煤p t么m t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng,聽ch峄憂g l岷 b峄噉h t岷璽.

 • Th煤c 膽岷﹜ qu谩 tr矛nh ph芒n h峄 m霉n b茫 h峄痷 c啤:聽馃尡 Vi sinh v岷璽 gi煤p ph芒n h峄 nhanh ch贸ng m霉n b茫 h峄痷 c啤 d瓢峄沬 膽谩y ao,聽gi岷 thi峄僽 nguy c啤 么 nhi峄卪 v脿 l脿m gi脿u ngu峄搉 dinh d瓢峄g cho ao nu么i.

 • Gi岷 thi峄僽 r峄 ro d峄媍h b峄噉h:聽馃洝锔 B岷眓g c谩ch duy tr矛 m么i tr瓢峄漬g n瓢峄沜 trong s岷h v脿 c芒n b岷眓g,聽vi sinh v岷璽 gi煤p ng膬n ng峄玜 s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 vi khu岷﹏ g芒y b峄噉h,聽gi岷 thi峄僽 r峄 ro d峄媍h b峄噉h cho t么m.

C谩c Lo岷 Vi Sinh V岷璽 "Th岷 K峄" Trong Ao Nu么i T么m:

 • Vi khu岷﹏ Bacillus:聽馃 "Chi岷縩 binh" 膽a n膬ng,聽c贸 kh岷 n膬ng ph芒n h峄 m岷h m岷 c谩c ch岷 h峄痷 c啤,聽峄ヽ ch岷 vi khu岷﹏ g芒y b峄噉h v脿 s岷 xu岷 enzyme c贸 l峄 cho t么m.

 • Vi khu岷﹏ Nitrosomonas v脿 Nitrobacter:聽馃 B峄 膽么i ho脿n h岷 gi煤p chuy峄僴 h贸a amoniac th脿nh nitrite v脿 nitrat,聽gi岷 thi峄僽 膽峄檆 t铆nh cho t么m.

 • Vi khu岷﹏ Lactobacillus:聽馃 "Ng瓢峄漣 b岷 th芒n thi峄噉" c峄 h峄 ti锚u h贸a t么m,聽gi煤p t膬ng c瓢峄漬g kh岷 n膬ng h岷 th峄 th峄ヽ 膬n v脿 ph貌ng ng峄玜 c谩c b峄噉h 膽瓢峄漬g ru峄檛.

 • N岷 men Saccharomyces:聽馃崉 "Chuy锚n gia" x峄 l媒 m霉n b茫 h峄痷 c啤,聽gi煤p c岷 thi峄噉 ch岷 l瓢峄g 膽岷 膽谩y ao v脿 cung c岷 ngu峄搉 dinh d瓢峄g t峄 nhi锚n cho t么m.

M岷筼 S峄 D峄g Vi Sinh V岷璽 Hi峄噓 Qu岷:

 • Ch峄峮 膽煤ng lo岷 vi sinh v岷璽:聽馃攳 T霉y v脿o m峄 膽铆ch s峄 d峄g v脿 膽i峄乽 ki峄噉 ao nu么i,聽ch峄峮 lo岷 vi sinh v岷璽 ph霉 h峄 膽峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 t峄憈 nh岷.

 • S峄 d峄g 膽煤ng li峄乽 l瓢峄g:聽鈿栵笍 Tu芒n th峄 h瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g tr锚n bao b矛 膽峄 tr谩nh l茫ng ph铆 v脿 膽岷 b岷 hi峄噓 qu岷 x峄 l媒 n瓢峄沜.

 • B峄 sung 膽峄媙h k峄:聽馃棑锔 Vi sinh v岷璽 c岷 th峄漣 gian 膽峄 ph谩t tri峄僴 v脿 ho岷 膽峄檔g,聽do 膽贸 c岷 b峄 sung 膽峄媙h k峄 膽峄 duy tr矛 m岷璽 膽峄 峄昻 膽峄媙h.

 • K岷縯 h峄 v峄沬 c谩c bi峄噉 ph谩p qu岷 l媒 kh谩c:聽馃尡 Vi峄嘽 s峄 d峄g vi sinh v岷璽 ch峄 l脿 m峄檛 ph岷 trong quy tr矛nh qu岷 l媒 ao nu么i t么m.聽H茫y k岷縯 h峄 v峄沬 c谩c bi峄噉 ph谩p kh谩c nh瓢 qu岷 l媒 th峄ヽ 膬n,聽ki峄僲 so谩t m岷璽 膽峄 nu么i,聽v峄 sinh ao...聽膽峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 t峄憈 nh岷.


0 b矛nh lu岷璶

B脿i 膽膬ng li锚n quan

Xem t岷 c岷

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page