top of page

Vì sao nên dùng béc tưới để tưới chế phẩm Sômin cho hoa màu?

Dùng béc tưới Sômin cho rau màu mang lại hiệu quả hơn

Hoa màu là nhóm cây thấp nên thường khó khăn khi tưới Sômin vào gốc cho cây, nên bà con có thể pha trực tiếp Sômin vào trong nước tưới cây và tưới bằng hệ thống béc tưới khá phổ biến hiện nay, khi dùng béc tưới nước rơi từ trên lá rơi xuống đất làm ướt đất và giúp cải tạo cùng đất xung quanh cây trồng.


Tăng hiệu quả, giảm chi phí với hệ thống tưới nước tự động

Đối với hệ rau ăn lá và ăn củ ta có thể chỉ cần dùng béc tưới để vừa phun và vừa tưới gốc cho rau sẽ tiện lợi và ít tốn công, ít tốn thời gian hơn rất nhiều. Đối với hệ rau ăn quả, ngoài việc dùng béc tưới ta cần phải phun cho cây vào một số giai đoạn sau:


Một là, sau khi mưa, để phòng ngừa bệnh.

Hai là, trước khi ra bông, để tăng đậu bông, đậu trái.

Ba là, khi ra bông, để đẩy nhanh tiến trình đậu trái.

Bốn là, khi đậu trái, để bảo vệ trái non khỏi sự xâm hại nấm, vi khuẩn có hại. Tạo chất lượng vỏ trái cao nhất.

Năm là, khi thu hoạch, để bảo vệ cây ở các cuốn trái vừa mới thu hoạch.


Hướng dẫn sử dụng béc tưới Sômin cho cây: pha 300cc/100 lít nước tưới, tưới 3-4 ngày/lần đối với rau màu, tưới 7-10 ngày/lần đối với cây lâu năm.


TQCC

Bài viết liên quan0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page