top of page

Tham khảo giá giống lan Kiếm trồng dược liệu tại Lan Kiếm Củ Chi

Đã cập nhật: 18 thg 9, 2023


Giống lan Kiếm tại Lan Kiếm Củ Chi là giống lan trồng theo mô hình sinh học, tức không sử dụng các loại phân hóa học và thuốc BVTV, chỉ sử dụng phân trùn quế và các loại chế phẩm sinh học trong quá trình chăm sóc, nhằm giúp cây giống thuần thiên nhiên để phát triển các thế hệ con tiếp theo an toàn cho sức khỏe người sử dụng để làm trà dược liệu.


1/ Tép mới tách chưa trồng chậu:

a. Kích thước lá dưới 50cm:

- Lá nhuyễn: 50 000đ/tép.

- Lá trung: 70 000đ/tép.

- Lá đại: 100 000đ/tép.


b. Kích thước lá trên 50cm:

- Lá nhuyễn: 70 000đ/tép.

- Lá trung: 100 000đ/tép.

- Lá đại: 120 000đ/tép.


2/ Tép đã trồng chậu và có rễ:

a. Kích thước lá dưới 50cm:

- Lá nhuyễn: 100 000đ/chậu.

- Lá trung: 120 000đ/chậu.

- Lá đại: 150 000đ/chậu.


b. Kích thước lá trên 50cm:

- Lá nhuyễn: 120 000đ/chậu.

- Lá trung: 150 000đ/chậu.

- Lá đại: 170 000đ/chậu.


3/ Tép đã trồng chậu và ra 1-2 con:

a. Kích thước lá dưới 50cm:

- Lá nhuyễn: 150 000đ/chậu.

- Lá trung: 170 000đ/chậu.

- Lá đại: 200 000đ/chậu.


b. Kích thước lá trên 50cm:

- Lá nhuyễn: 170 000đ/chậu.

- Lá trung: 200 000đ/chậu.

- Lá đại: 220 000đ/chậu.


4/ Tép đã trồng chậu và ra 3-4 con:

a. Kích thước lá dưới 50cm:

- Lá nhuyễn: 200 000đ/chậu.

- Lá trung: 230 000đ/chậu.

- Lá đại: 250 000đ/chậu.


b. Kích thước lá trên 50cm:

- Lá nhuyễn: 220 000đ/chậu.

- Lá trung: 250 000đ/chậu.

- Lá đại: 270 000đ/chậu.


Chú thích:

- Lá nhuyễn: bảng lá 1-2 cm.

- Lá trung: bảng lá 3-4 cm.

- Lá đại: bảng lá 5-6cm.


Giá chưa bao gồm phí vận chuyển.

1 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Son Võ Thị
Son Võ Thị
Sep 17, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Phí ship tính làm sao bạn?

Like
bottom of page