top of page

Hoa Lan Kiếm giúp chữa sáng mắt và điều hòa khí huyết

Bộ phận dùng: Hoa

Tính vị:

Hoa lan kiếm có vị thơm ngát, có tác dụng giải uất.

Công năng:

Hoa lan kiếm dùng ướp chè hay pha với chè uống, chữa say rượu, điều hòa khí huyết. Sắc uống và nấu nước rửa mắt chữa mắt mờ. Hoa khô sắc uống cầm tiêu chảy, hoặc làm cho dễ đẻ. Cất lấy nước hoa uống và nhỏ mắt sẽ sáng mắt.

Ở Lào và Campuchia, hoa lan kiếm là một thành phần của thuốc rửa mắt.


Nguồn: Tracuuduoclieu.vn

1 view0 comments
bottom of page