top of page

Chọn giống lan Kiếm trồng làm thức uống cải thiện sức khỏe


Khi quyết định trồng lan Kiếm để làm thức uống cải thiện sức khỏe, việc chọn giống rất quan trọng, ngoài yếu tố chất lượng sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thì có những giống lan Kiếm tuy có hoa rất đẹp, nhưng lại không có năng suất khi trồng, mất nhiều thời gian chăm sóc hơn nhưng sản phẩm thu được không nhiều, Cần lưu ý tránh một số giống cây sau đây:


Một là cây giống lá nhỏ, nhuyễn, ngắn. Đối với giống có kích thước lá khiêm tốn, dù có chăm sóc nhiều trong việc bón phân, tưới nước, thì cây chỉ đẻ nhiều cây mới, còn kích thước vẫn như vậy do bản chất giống kích thước nhỏ bé, không thể cải thiện thông qua việc chăm sóc.


Hai là các giống lan Kiếm đột biến. Vì các giống đột biến có hoa đẹp nhưng đẻ con rất chậm, chúng có giá trị làm cảnh cao nhưng khi dùng để làm giống trồng làm thức uống thì không có năng suất, đồng thời các giống này cũng chưa được Lan Kiếm Củ Chi nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc sử dụng làm thức uống hằng ngày.


Ba là cây giống ít công chăm sóc, cằn cỗi. Khi cây ít chăm sóc, sẽ bị thiếu dinh dưỡng, cây thiếu sức sống và teo tóp. Nếu dùng để làm giống trồng sẽ mất thời gian rất lâu để cây đẻ con mới, và thế hệ con phải chăm sóc kỹ lưỡng mới có thể cải thiện sức sống cho các thế hệ con tiếp theo.


Bốn là cây giống đang trồng theo mô hình phi sinh học. Khi cây được bón nhiều NPK, sẽ phát triển nhanh về kích thước, tuy nhiên sẽ dễ bị bệnh hại khi thời tiết thay đổi, do đó sẽ dùng nhiều thuốc BVTV. Từ đó, trong thân tồn dư nhiều chất hóa học không an toàn cho sức khỏe. Dù để làm giống nhưng ít nhiều các thế hệ cây con lớn lên cũng bị ảnh hưởng.


Ngoài bốn giống cây trên, chúng ta cần chọn giống cây phổ thông, đẻ con nhiều, lá to và dài, cây khỏe mạnh, sức sống tốt và đặc biệt là cần trồng theo mô hình sinh học ngay từ đầu. Trồng theo mô hình sinh học giúp cây tích lũy hoạt chất tốt, từ đó sử dụng được hiệu quả với các công dụng cải thiện sức khỏe.


Lan Kiếm Củ Chi

36 lượt xem1 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Son Võ Thị
Son Võ Thị
Sep 17, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Cho xin địa chỉ vườn đi bạn.

Like
bottom of page