top of page

Bài Thơ Chăm Sóc Hoa Lan

Nếu mà bạn đang trồng lan

Nếu mà lan bạn đang suy đang còi

Rễ thì hay thối hay thun

Hoa thì mau rụng, cây mau chóng tàn.


Đó vì lan bạn đang chơi

Bị mất cân đối hữu cơ đấy mà

Lại còn thiếu cả vi sinh

Nên cây ngắn tuổi, sức cây thiếu bền.


Cần bón Vermis luôn luôn

Giúp lan cứng chắc, Hoa chơi siêu bền

Rễ thì thông thoáng đi sâu

Giá thể sạch khuẩn, tuổi cây kéo dài.


Mỗi tháng mười lăm phút thôi

Mỗi chậu cần bón hai mươi gam đều

Ba tháng thay giá thể luôn

Vermis cần trộn năm mươi gam vào.


Vermis người bạn trồng lan

Giảm công chăm sóc, Lan luôn an toàn.

Trùn Quế Củ Chi

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page