top of page
che-pham-sinh-hoc-somin-tang-nang-suat.j

Chế phẩm sinh học chứa vi sinh sống, acid amin siêu dẫn suất, khoáng tự nhiên siêu hấp thu giúp cải tạo đất, phục hồi bệnh nhanh, phòng bệnh, đậu bông, dưỡng trái.

phan-trun-que-varmy.jpg

Phân trùn quế sinh học Varmy -phòng bệnh rễ, cải tạo đất.

Phân bón trùn quế sinh học chứa các loại lợi khuẩn, vi sinh vật cố định đạm, dinh dưỡng khoáng giúp phân giải chất độc hại, cải tạo đất, phòng bệnh về rễ.

bottom of page