Sản phẩm dành cho hoa lan

SOMIN-LAN.jpg

Chế phẩm

vi sinh Sômin hoa lan

Chế phẩm bổ sung vi sinh giúp phòng nấm bệnh chủ động, tăng sức chống chịu thời tiết bất lợi.

SMIN-LAN.jpg

Chế phẩm

acid amin Smin hoa lan

Chế phẩm sinh học cung cấp acid amin, vi sinh vật có lợi, vi khoáng kích chồi, dưỡng hoa.

vermis--thung-phan1kg.jpg

Phân trùn quế

Vermis tan chậm

Phân bón gốc cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, tăng kháng bệnh, kích thích ra hoa tự nhiên.

vermis-sieu-cham-thung-phan-hoa.jpg

Phân viên tan siêu chậm từ 3-5 tháng, cung cấp dinh dưỡng ổn định, tăng đề kháng nấm bệnh, rễ lan thông thoáng.

vermis02-vien-thung.jpg

Phân viên tan nhanh tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh có lợi, cây phát triển đồng bộ, hạn chế nấm bệnh.