top of page

Sản Phẩm Chăm Sóc Hoa Lan

SOMIN-LAN.jpg

Chế phẩm

vi sinh Sômin hoa lan

Chế phẩm bổ sung vi sinh giúp phòng nấm bệnh chủ động, tăng sức chống chịu thời tiết bất lợi.

SMIN-LAN.jpg

Chế phẩm

acid amin Smin hoa lan

Chế phẩm sinh học cung cấp acid amin, vi sinh vật có lợi, vi khoáng kích chồi, dưỡng hoa.

vermis--thung-phan1kg.jpg

Phân trùn quế

Vermis tan chậm

Phân viên nén tan chậm phù hợp cho các loại hoa lan phổ thông và bon sai.

vermis-sieu-cham-thung-phan-hoa.jpg

Phân trùn quế tan siêu chậm
Vermis pro

Phân viên tan siêu chậm phù hợp cho các loại địa lan và lan trồng chậu, lan rừng, lan Kiếm,...

vermismaxx.jpg

Phân viên nén siêu to phù hợp cho các loại hoa lan quý hiếm, lan Var, Phi Điệp, Giả Hạc,...

vermis02-vien-thung.jpg

Phân viên tan nhanh phù hợp cho các loại hoa kiểng, cây cảnh,...

bottom of page