top of page

Sản phẩm dành cho hoa kiểng

SOMIN.jpg

Chế phẩm vi sinh

 hoa kiểng

Chế phẩm sinh học cung cấp axit amin, vi sinh vật có lợi, cố định đạm giúp cây phát triển bền vững, kháng bệnh, ra hoa đều.

SMIN-HOA-KIENG.jpg

Chế phẩm cung cấp dinh dưỡng acid amin dễ hấp thụ cho hoa kiểng ra chồi mới là mới, dưỡng hoa to, bền đẹp.

gia-the-trun-que-rahoca1.jpg

Giá thể trùn quế

Rahoca

Giá thể dùng để trực tiếp trồng rau sạch, cây kiểng Cung cấp dinh dưỡng cần thiết và hạn chế nấm bệnh tăng đề kháng cho cây.

vermy-1kg.jpg

Phân trùn quế cao cấp Vermy

Bổ sung chất hữu cơ, độ mùn và các khoáng đa trung vi lượng dễ hấp thụ, hệ vi sinh vật phân giải giúp đất tơi xốp.

bottom of page