top of page

Sản phẩm dành cho rau sạch

gia-the-trun-que-rahoca1.jpg

Giá thể để trồng rau sạch, cây kiểng trực tiếp cung cấp dinh dưỡng cho cây, hạn chế nấm bệnh.

verrmy-1kg-NEW.jpg

Phân trùn quế

cao  cấp Vermy

Chế phẩm sinh học cung cấp acid amin, vi sinh vật có lợi, cố định đạm giúp cây trồng phát triển nhanh, năng suất cao.

vermyland.jpg

Phân trùn quế Vermiland

Phân trùn quế bón lót, độ ẩm 50% giàu mùn cung cấp dinh dưỡng và vi sinh có lợi, vi sinh phân giải cho rau củ quả.

vermipro.jpg

Phân trùn quế

Vermi- pro

Phân trùn quế bón thúc độ ẩm 30%, cung cấp dinh dưỡng là vi sinh có lợi cho cây trồng.

SMIN-RU-LA.jpg

Chế phẩm acid amin Smin rau ăn lá

Chế phẩm cung cấp acid amin là dinh dưỡng dễ hấp thụ giúp rau nhanh lớn, lá xanh, dày, đậm vị.

SMIN-QUA.jpg

Chế phẩm acid amin Smin cây và rau ăn trái

Chế phẩm cung cấp acid amin- dinh dưỡng dễ hấp thụ cho quá trình tạo quả, dưỡng quả bóng đẹp.

SOMIN-RAU.jpg

Chế phẩm vi sinh Sômin rau củ quả

Chế phẩm cung cấp vi sinh giúp cải tạo đất trước khi trồng, rễ phát triển mạnh.

land-2kg-no-logo.jpg

Phân trùn quế

 cải tạo đất Vermiland

Phân bón sinh học chứa  lợi khuẩn, vi sinh vật cố định đạm, dưỡng khoáng  cải tại đất, phòng bệnh rễ.

bottom of page