top of page
Untitled design.png

Xin chào

"Bí kíp giúp nâng tầm đẳng cấp chơi lan, là không chỉ chăm sóc hoa lan phát triển xanh tốt, mà còn giúp hoa lan phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sống xung quanh, khi đó tinh thần chơi lan sẽ thăng hoa lên tầm cao mới.
Cùng chúng tôi tìm hiểu các sản phẩm sinh học giúp việc chăm sóc hoa lan an toàn và bền vững hơn."

Phân Trùn Quế Viên Nén
Chăm Sóc Hoa Lan

VERMIS-PRO.png

Phân trùn quế tan siêu chậm Vermis pro

Phân viên tan siêu chậm phù hợp cho các loại địa lan và lan trồng chậu, lan rừng, lan Kiếm,...

VERMIS-MAX-01 (1).png

Phân viên nén siêu to phù hợp cho các loại hoa lan quý hiếm, lan Var, Phi Điệp, Giả Hạc,...

VERMIS-CAO-CAP-01.png

Phân trùn quế
tan chậm 
Vermis

Phân viên nén tan chậm phù hợp cho các loại hoa lan phổ thông và bon sai.

VERMIS-LAND.png

Phân trùn quế viên nén phù hợp cho các loại hoa kiểng, cây cảnh,...

Phân Trùn Quế Túi Lọc
Chăm Sóc
 Hoa Lan

LAVAMIS 1.jpg

Phân túi lọc chuyên chăm sóc lan Var, lan Quý Hiếm, lan Rừng, lan Kiếm,...

bómis.jpg

Phân túi lọc chuyên chăm sóc lan phổ thông, lan Hồ Điệp, Dendro, Ngọc Điểm, Địa lan,...

26d4ae1b6ddd9a83c3cc.jpg

Phân trùn quế tan siêu chậm Vermis pro+

Phân viên tan siêu chậm phù hợp cho các loại địa lan và lan trồng chậu, lan rừng, lan Kiếm,...

1c6824a5e763103d4972.jpg

Phân viên nén siêu to phù hợp cho các loại hoa lan quý hiếm, lan Var, Phi Điệp, Giả Hạc,...

92a5db6918afeff1b6be.jpg

Phân trùn quế tan chậm
Vermis+

Phân viên nén tan chậm phù hợp cho các loại hoa lan phổ thông và bon sai.

Phân Trùn Quế Viên Nén Cải Tiến
Chăm Sóc Hoa Lan

Chế Phẩm Chăm Sóc Hoa Lan

SOMIN-LAN.jpg

Chế Phẩm
Vi Sinh Sômin Hoa Lan

Chế phẩm bổ sung vi sinh giúp phòng nấm bệnh chủ động, tăng sức chống chịu thời tiết bất lợi.

SMIN-LAN.jpg

Chế Phẩm
Acid Amin Smin Hoa Lan

Chế phẩm sinh học cung cấp acid amin, vi sinh vật có lợi, vi khoáng kích chồi, dưỡng hoa.

bottom of page